Vägar i OSM i Vallentuna som inte finns med i PNR-96
ABY GATA
AKKA KA
ANGARN SJÖÄNGSSLINGAN
ANGARNSJÖÄNGSLINGA
APPELBORNS VÄG
ARNINGEVÄGEN
BARKSTIGEN
BJÖRNMOSSEVÄGEN
BJÖRNMOSSEVÄGEN 15-35
BJÖRNMOSSEVÄGEN 22-42
BJÖRNMOSSEVÄGEN 44-58
BJÖRNMOSSEVÄGEN 60-80
BJÖRNMOSSEVÄGEN 70-80
BJÖRNMOSSEVÄGEN 82-92
BLOCKSTIGEN
BLÅMESVÄGEN
BOFINKSVÄGEN
BROBYHJÖDEN
BROMESBYVÄGEN
BROMSEBYVÄGEN
BRÄNNUGNSSTIGEN
BYLESLINGAN
BYLEVÄGEN
BÅTSMANSVÄGEN
CEDERDALSVÄGEN
DRAKESVÄG
DRIVING RANGE
EKBACKSVÄGEN
EKEBYVÄGEN 11-155
EKEBYVÄGEN 203-291
FREDENVÄGEN
FRITZBERGSVÄGEN
FYLKINGAVÄG
GAMLA KARLBERGSVÄGEN
GILLINGEKROSSEN
GRINDVIKVÄGEN
GRÄVLINGSTIGEN
GRÖNFINKSVÄGEN
GULSPARVSVÄGEN
GUSTAVLUNDSVÄGEN
GYMNASIAVÄGEN
GÄDDERÖVÄGEN
HALLONGÅNGEN
HARBORGVÄGEN?
HJORTSTIGEN
HJÄLSMSTAVÄGEN
HÄGGTORPSVÄGEN ?
HÄLLMARKSVÄGEN
HÄLLMARSKVÄGEN
HÄSTÄNGSSTIGEN
JARLAVÄGEN 13 - 5
JÄRPVÄGEN
KARLBERGSVÄGEN
KLÖVERVÄGEN
KOLTRASTVÄGEN
KRISTINELUNDSVÄGEN
KÖRLINGEVÄGEN
LAGERFELTSVÄG
LINDHOLMENS GÅRDSVÄG
LINDÖNÄSVÄGEN
LINDÖVÄGEN
LINGSBERGVÄGEN
LUGNETS VÄG 7 - 19
LUNDAVÄGEN
LÖTVÄGEN
LÖVSÄTRAVÄGEN
MANHEMSVÄGEN
MARKIMS KYRKVÄG
MOTIONSPÅR
MURKELVÄGEN
MUSSERONVÄGEN
MÖRBYGÅRD
NAME
NORRORTSLEDEN
OKVISTAVÄGEN 11 -17
OKVISTAVÄGEN 8
OLHAMRA KVARNS VÄG
OPPHAGSVÄGEN
ORKESTAVÄGEN
PÅTÅKERVÄGEN
RIALAVÄGEN
RIALAVÄGEN 30
RIALAVÄGEN 50-54
RIALAVÄGEN 58 - 70
RIALAVÄGEN 78-84
ROSLAGSLEDEN
ROSLAGSVÄGEN
RUMSÄTTRAVÄGEN
RUNSLINGAN
RURIKSVÄG
RÅDJURSSTIGEN
SANDVIKSVÄGEN
SANDVIKSVÄGEN 11-15
SANDVIKSVÄGEN 14-16
SANDVIKSVÄGEN 18-28
SENEBYVÄGEN
SJÖÄNGSSLINGAN
SKOGAVÄGEN
SKÄRENVÄGEN
SKÄRENVÄGEN 2-14
SMEDSTORPSVÄGEN
SOLSTUGAN
SORMENSVÄG
SPÅNGTORPSVÄGEN
STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE
STRANDÄNGSVÄGEN
STÄNGSELBODAVÄGEN
STÄNGSELBODEVÄGEN
SVAMPSKOGSVÄGEN
SÅNGLÄRKEVÄGEN
TAKPANNEVÄGEN/MURSTENVÄGEN
TALHAMMARSVÄGEN
TALLBARRSTIGEN
TALLHAMMERSVÄGE
TALLKOTTESTIGEN
TEGELBRUKSGATAN
TELLUSVÄGEN
TIL GILLINGE LUND
TIL GRINDSTUGAN OCH HÄRADS - EKEBY
TIL HAKUNGEKROSSEN
TIL MOLSTA
TIL MOLSTA GÅRD
TILL BROMSEBY NATURESERVAT
TILL KÄLLBODA
TRAFIKPLATS KARBY / BROTTBY
UTHAMMRAVÄGEN
VALLENTUNAVÄGEN
VRETVÄGEN
VÄSTANBERGAHÖJDEN
VÄSTLUNDAVÄGEN
VÄSTRA RYTTARVÄGEN
VÅRVÄGEN2
WEIGHT STATION
WIRSÉNSVÄG
ÄLGEBYVÄGEN 1-9
ÄLGEBYVÄGEN 11-23
ÄLGEBYVÄGEN 37 -45
ÅKERVÄGEN
ÖSSEBYVÄGEN
ÖSTRA RYTTARVÄGEN

Tabellen uppdaterad: 2016-08-06 14:41 UTC

© OpenStreetMaps bidragsgivare. Postortsdata kommer från "Postnummerkatalogen 1996", vars katalogskydd har upphört. Tabellen görs tillgänglig under ODbL-licensen.