Vägar som finns i PNR-96, men saknas i OSM i Salem
AXELSBERGSVÄGEN
BARRSTIGEN
BARRTORPSVÄGEN
BERGHEMSVÄGEN
BINTEBOGATAN
BJÖRKBOVÄGEN
BLÅKLINTSTIGEN
BODAVÄGEN
CHAMPINJONSTIGEN
DALSROVÄGEN
DAMMTORPSBACKEN
EKEVÄGEN
ENSTIGEN
GRÅSTENAVÄGEN
GUSTAVSLUNDSVÄGEN
HELIODALSVÄGEN
HEMTORPSVÄGEN
HÖGANLOFTSVÄGEN
KARLSKRONAVIKSVÄGEN
KROSSVÄGEN
LOSTIGEN
RÖNNINGE TORG
SALEMS KOMMUN
SANNADALSVÄGEN
SKOGSSTIGEN
SOLLIDENVÄGEN
SÄBY TORG
SÄBYHALLSVÄGEN
SÄTERSTIGEN
SÖDERBY
SÖRLIDENVÄGEN
TUNNELSTIGEN
UTTRINGE GÅRDSVÄG
VÅRHAGAVÄGEN
WILHELMDALSVÄGEN
WILHELMSROVÄGEN

Tabellen uppdaterad: 2016-08-06 14:35 UTC

© OpenStreetMaps bidragsgivare. Postortsdata kommer från "Postnummerkatalogen 1996", vars katalogskydd har upphört. Tabellen görs tillgänglig under ODbL-licensen.