Vägar i OSM i Salem som inte finns med i PNR-96
BERGAHOLMSVÄGEN
BINTEBOVÄGEN
BLÅKLINTSSTIGEN
BORNSJÖN NATURSTIG
CHAPINJONSTIGEN
DÅNVIKSVÄGEN
ELDARSTIGEN
ENGELSBERGSVÄGEN
FRIDSHÄLLSVÄGEN
GRÅSTENSVÄGEN
GUSTAVSLUNDVÄGEN
HAGAVÄGEN
HALLSTAVÄGEN
HÖGBACKAVÄGEN
HÖGVRETSVÄGEN
JOHANNES EDFELTS PROMENAD
KALSKRONAVIKSVÄGEN
KAPELLSTIGEN
KOKERSKESTIGEN
KUSKSTIGEN
LADVIKSVÄGEN
LILLDALSVÄGEN
LISTONHILLSVÄGEN
LUSTIGKNOPPSVÄGEN
LÄKARSTIGEN
MÖLLEVÄGEN
NAME
PETERSBERGSSTIGEN
PORTVAKTSTIGEN
PRÄSTBODAVÄGEN
ROLF EXNERS VÄG
ROSSTORPSBACKEN
RÖNNINGE MOTIONSSPÅR
RÖNNINGEVÄGEN
SANATORIEVÄGEN
SANDBÄCKSVÄGEN
SANNANDALSVÄGEN
SKOGSROVÄGEN
SKYTTOPSVÄGEN
SNOBBRÄNNAN
STEN BERGMANS VÄG
SÖDERBY TORG
SÖDERBY TORG ALLÉ
SÖDERBY TORGS ALLÉ
SÖDERBYVÄGEN
TALLÅSSTIGEN
TRÄDGÅRDSMÄSTARSTIGEN
UTTRINGE GÅRDS VÄG
VATTENTORNSVÄGEN
VERANDASTIGEN
VILHELMSDALSVÄGEN
VÄLLINGEVÄGEN
WILHEMSROSVÄGEN
ÅSTORPSVÄGENS GÅNGSTIG

Tabellen uppdaterad: 2016-08-06 14:35 UTC

© OpenStreetMaps bidragsgivare. Postortsdata kommer från "Postnummerkatalogen 1996", vars katalogskydd har upphört. Tabellen görs tillgänglig under ODbL-licensen.