Vägar i OSM i Tyresö som inte finns med i PNR-96
ALBY - SKOGSVÄG
ALBY SKOGSVÄG
ALÄNGSGRÄND
APELGRÄND
AXEL WENNERGRENS VÄG
BARRSKOGSVÄGEN
BJÖRKBACKSVÄGEN
BJÖRKÄNGSGRÄND
BLOCKGRÄND
BOLLMORA ALLÉ
BOLLMORA GÅRDSVÄG
BOLLMORAVÄGEN
BONDVÄGEN
BREVIKSVÄGEN
EKÄNGSGRÄND
FIOLVÄGEN
GRANÄNGVÄGEN
GUDÖBROLEDEN
GÄRDSMYGSVÄGEN
HAMMARLUNDSGRÄND
HÄLLSTIGEN
JASSIE NAVINS VÄG
KONSTNÄRSVÄGEN
KONVALJVÄGEN
KRUSBODA TORGVÄG
KRYDDGÅRDSVÄGEN
LINDALENS GÅRDSVÄG
LINTROPSVÄGEN
LUPINGRÄND
LÅNGSJÖVÄGEN
LÖVSKOGSVÄGEN
LÖVÄNGSGRÄND
MYGGDALSVÄGEN
NAME
NJUPKÄRRSVÄGEN
RIDSKOLEVÄGEN
RÖDSTJÄRTSVÄGEN
SHEFFERS GRÄND
SJÖORMSSTIGEN
SJÖPIREN
SJÖÄNGSGRÄND
SOLSÄTERSTIGEN
STRANDALLÉN
SÄLJVÄGEN
SÖRLIDSGRÄND
SÖRMLANDSLEDEN
SÖRMLANDSLEDEN;ALBY GÅRDSVÄG
TJÄRNSTIGEN
TRÅNGSUNDSVÄGEN
TYRESÖVÄGEN
UTKIKSVÄGEN
VENDELSÖVÄGEN
VIGGES STIG
VISSVASSVÄGEN
VÅGPIREN
VÅRLIDEN
WÄTTINGE GÅRDSVÄG
WÄTTINGEGÅRDSVÄG
ÄNGSPIREN
ÄPPELVÄGEN
ÅVAVÄGEN
ÖRINGESTIGEN

Tabellen uppdaterad: 2016-08-06 14:37 UTC

© OpenStreetMaps bidragsgivare. Postortsdata kommer från "Postnummerkatalogen 1996", vars katalogskydd har upphört. Tabellen görs tillgänglig under ODbL-licensen.