Vägar som finns i PNR-96, men saknas i OSM i Nykvarn
BERGA
DAHLBERGSVÄGEN
EKUDDSVÄGEN
FINKARBYVÄGEN
GAMLA STRÄNGNÄSVÄGEN
GRYTVÄGEN
HERRVIK
HUGGARBOVÄGEN
KOJENS VÄG
MIKAEL WINCKLERS VÄG
MOVÄGEN
RAPPHÖNSVÄGEN
RYSSJÖVÄGEN
SJÖVÄGEN
STENMOSSEVÄGEN
SVARTBRO
ÅSHAMMAR

Tabellen uppdaterad: 2016-08-06 14:28 UTC

© OpenStreetMaps bidragsgivare. Postortsdata kommer från "Postnummerkatalogen 1996", vars katalogskydd har upphört. Tabellen görs tillgänglig under ODbL-licensen.