Vägar som finns i PNR-96, men saknas i OSM i Solna
AB BILIA
AB SVENSK BYGGTJÄNST
AB SVENSKA SHELL
ANDERS WADMANS VÄG
ANNELUND
ARBETARSKYDDSSTYRELSEN
ARBETSMARKNADSSTYRELSEN
ATELJÉVILLAN
AUGUSTENDAL
BERGDALSVIK
BERGSHAMRA GÅRD
BERGSHAMRA TORG
BERNSTORP
BIBLIOTEKSTORGET
BIDDLESBERG
BJÖRKHAGEN
BLAXÅSSTUGAN
CARLSRO
CONFIDENSEN
DAGAB AB
DAMMTORP
EKELUND
EKONOMIBYGGNADEN
ELFA AB
EMMYLUND
FASANBYGGNADEN
FINNSTUGAN
FREDRIKSBERG
FREDSBERG
FRÖSUNDA
FRÖSUNDAVIK
FURUBERG
FÖRRÅDSVÄGEN
GAMLA HAGA
GAMLA SLOTTET
GODHEM
GRINDSTUGAN
GRÖNA HUSET
GÖRAN PERSSONS VÄG
HAGA
HAGA SLOTT
HAGA TRÄDGÅRD
HAGAPARKEN
HAGASTUGAN
HAMNGATAN
HUFVUDSTA GÅRD LIDRET
HUVUDSTA GÅRD
ICA HANDLARNAS AB
JAKOBSDAL
KAPLANSBACKEN
KATOLSKA KYRKOGÅRDEN
KAVALJERSBYGGNADEN
KILLINGTORP
KLOCKARBACKEN
KOPPARTÄLTEN
KRAUS PAVILJONG
KRISTINELUNDSVÄGEN
KUNGSHAMRA
KUSKBOSTADEN
LANDSTINGENS INKÖPSCENTRAL
LILLA BERGSHAMRA
LILLA FREDSBERG
LINNÉAHOLM
LINVÄVARTORPET
LOKVÄGEN
LOVISEBERG
MALMSTENS HUS
MARIEDAL
MARKENTERIET
MASKINHUSET
MELLANJÄRVA GÅRD
MOSAISKA KYRKOGÅRDEN
NCC NORDIC CONSTRUCTION COMP
NEDRE BERGLUNDA
NEDRE EMMYLUND
NEDRE LUGNET
NORDSTJÄRNEGATAN
NORRA BEGRAVNINGSPLATSEN
OBSERVER PRESSURKLIPP AB
ORANGERIET
ORNÄSSTUGAN
OTTILIELUND
PLANGATAN
POLISHÖGSKOLAN ULRIKSDAL
PRESSURKLIPP
PUMPSTATIONEN
RIKSSKATTEVERKET
RÅSTA PARK
SANKT MARTINS VÄG
SIEMENS-ELEMA AB
SJÖVILLAN
SKÖNTORP
SLIPERSVÄGEN
SOLNA STAD
SPETSGATAN
STATENS NATURVÅRDSVERK
STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT
STINSVÄGEN
STORA FINNSTUGAN
STORA FRÖSUNDA
STORA FRÖSUNDA GÅRD
SVENSKA TOBAKS AB
SYRÉNVÄGEN
TORPET
ULRIKSDAL
ULRIKSDAL BERGLUNDA
ULRIKSDAL KUNGSGÅRDEN
ULRIKSDAL LILLA SVEDEN
ULRIKSDAL SKOGSHYDDAN
ULRIKSDAL TRÄDGÅRDSMÄSTAREBOST
ULRIKSDALS SLOTT
ULRIKSDALS SLOTTSALLÉ
ULRIKSDALS SLOTTSFOGDEBOSTAD
ULRIKSDALS SLOTTSTRÄDGÅRD
ULRIKSDALS VAKTSTUGA
ULRIKSDALS VÄRDSHUS
ULRIKSDALSVÄGEN
UNISYS AB
VAKTMÄSTAREBOSTADEN
VASASLÄTTEN
VILLA BEYLON
VILLA EKENSBERG
VILLA FREDSBERG
VILLA GRÖNDAL
VILLA HYDDA
VILLA JAPAN
VILLA JOHANNESBERG
VILLA KARLSLUND
VILLA KINA
VILLA LOVISEBERG
VILLA MATHILDA
VILLA MÅNBO
VILLA ROSSIPAL
VILLA SKOGSBORG
VILLA SKOGSHYDDAN
VILLA SKUGGAN
VILLA SKÖNDAL
VILLA SNÖRIN
VILLA SOFIEHEM
VILLA SOLBO
VILLA STRANDSTUGAN
VILLA SVALKAN
VILLA SVEDEN
VILLA ULVSJÖ
VILLA ULVSTEN
VILLA WALHALLA
VILLA ÄDELSTEN
VÄNTORP
VÄSTERORTS POLISMÄSTARDISTRIKT
VÄSTRA DIREKTÖRSFLYGELN
VÄSTRA KOPPARTÄLTET
VÄXTHUSGATAN
ÅNGSLUPSTOMTEN
ÄNGSGATAN
ÖSTRA DIREKTÖRSFLYGELN
ÖVERJÄRVA GÅRD
ÖVRE BERGLUNDA
ÖVRE EMMYLUND
ÖVRE LUGNET

Tabellen uppdaterad: 2016-08-06 14:47 UTC

© OpenStreetMaps bidragsgivare. Postortsdata kommer från "Postnummerkatalogen 1996", vars katalogskydd har upphört. Tabellen görs tillgänglig under ODbL-licensen.