Vägar i OSM i Övertorneå som inte finns med i PNR-96
BJÖRKEBYVÄNDAN
ERKKIS VÄG
FINLANDSVÄGEN
FÖRETAGSVÄGEN
IDROTTSVÄGEN
MATARENGIVÄGEN
NAME
NORRSKENSVÄGEN
RAGNAR LASSINANTIS VÄG
SIUVAARAVÄGEN
SYRENVÄGEN
TINGSHUSVÄGEN
TUANVÄGEN
TULLVÄGEN
ÄNGSVÄGEN

Tabellen uppdaterad: 2016-08-06 14:56 UTC

© OpenStreetMaps bidragsgivare. Postortsdata kommer från "Postnummerkatalogen 1996", vars katalogskydd har upphört. Tabellen görs tillgänglig under ODbL-licensen.