Vägar i OSM i Pajala som inte finns med i PNR-96
AKAVÄGEN
ARBETSSTUGEVÄGEN
BACKVÄGEN
BERGVÄGEN
BIFURKATIONSVÄGEN
BYAVÄGEN
BYGELN
BÄCKVÄGEN
DOKTORSRONDELLEN
FISKALRUNDAN
FOLKETSHUSVÄGEN
GRANBACKAVÄGEN
GRUVVÄGEN
HEIKUNPALOVÄGEN
HEMBYGDSVÄGEN
INDUSTRIVÄGEN
JOCKFALL STORUDDSVÄGEN
JUNOSUANDO RINGLED
JÄRVENPÄÄ
KANGASVÄGEN
KANGOSVÄGEN
KARLSBYVÄGEN
KERÄNTÖJÄRVIVÄGEN
KORPILOMBOLOVÄGEN
KYRKVÄGEN
LAUTAKOSKIVÄGEN
MALMEN
MEDBORGARHUSVÄGEN
MELLANVÄGEN
MÄKITÖRMÄVÄGEN
NAANKIVÄGEN
NAME
NEDREVÄGEN
NORRA BYAVÄGEN
PALLIKKAGATAN
PRÄSTGÅRDSVÄGEN
ROTEGÅNGEN
ROUKOJÄRVIVÄGEN
RÖNNVÄGEN
SOLBACKAVÄGEN
SOLVÄGEN
SOUKOLOVÄGEN
STENBACKAVÄGEN
STORBYVÄGEN
STÄDET
SÖDRA BYAVÄGEN
TAKAJÄRVIVÄGEN
TALLBACKAVÄGEN
TURISTVÄGEN
TÖRMÄVÄGEN
UDDENVÄGEN
VILLAVÄGEN
ÅKERBÄRSTIGEN
ÅKERSTIGEN
ÖRNEVÄGEN

Tabellen uppdaterad: 2016-08-06 14:55 UTC

© OpenStreetMaps bidragsgivare. Postortsdata kommer från "Postnummerkatalogen 1996", vars katalogskydd har upphört. Tabellen görs tillgänglig under ODbL-licensen.