Vägar i OSM i Haparanda som inte finns med i PNR-96
ALMSTENSVÄGEN
FLAKAHOLMSVÄGEN
GRANKULLEVÄGEN
HANDOLININ SILTA
HÄSTSKOVÄGEN
KLOVERVÄGEN
KRANNIKATU
KÖPMANSGATAN
LILLVÄGEN
NAME
NORRSKENSVÄGEN
NYGATAN
ODLINGSVÄGEN
PURRAVÄGEN
RAJAKAARI
RAJAKATU
REPSLAGAREGATAN
RIEKKOLAVÄGEN
SHAMPANJONSTIGEN
SLINGVÄGEN
STALLVÄGEN
STATIONSGATAN
STORGATAN
STRANDGATAN
SÄIVIS BYAVÄGEN
TORGET
TORGGATAN
VICTORIANTORI/VICTORIASTORGET
VIKSTIGEN
VÄSTRA ESPLANADEN
ÄLVVÄGEN
ÅGERGATAN
ÅKERGRÄND

Tabellen uppdaterad: 2016-08-06 14:53 UTC

© OpenStreetMaps bidragsgivare. Postortsdata kommer från "Postnummerkatalogen 1996", vars katalogskydd har upphört. Tabellen görs tillgänglig under ODbL-licensen.